Acupuntura

 

L’acupuntura és l’art d’ajudar el cos a guarir-se per si mateix mitjançant unes finíssimes agulles que de vegades s’insereixen a la pell i altres vegades no    

L’acupuntura és l’art d’ajudar el cos a guarir-se per si mateix de les seves dolències mitjançant unes finíssimes agulles que de vegades s’insereixen a la pell i altres vegades no. L’acupuntura també recorre a altres eines, com són l’escalfor i les ventoses principalment.

L’acupuntura, Zhenjiu (針灸) en xinès, és un nom compost per Zhen (que vol dir agulla) i Jiu (que vol dir moxibustió), i que per tant ens parla de l'ús d’agulles però també de l’escalfament (la moxibustió) de determinades parts del cos - un escalfament que duem a terme mitjançant la combustió d'artemisa.

Moltes persones ens pregunten com funciona l’acupuntura. La resposta és senzilla. Sabem, pels estdis dels clàssics, per la ciència i per experiència pròpia, que hi ha diversos canals de comunicació en el nostre cos: el sistema nerviós, el sistema sanguini o sistema limfàtic, entre d'altres. També n'hi ha que no estan relacionats amb aquestes estructures físiques: nosaltres en diem meridians, uns canals de comunicació energètica que són en gran part responsables del nostre funcionament físic, emocional i mental. Quan aquests meridians no estan funcionant adequadament, ja sigui perquè estan obstruïts o perquè no hi ha suficient flux d'energia, apareixen les malalties, les dolències i el malestar. Mitjançant l’acció amb agulles, massatge i escalfor a la superfície del cos podem regular aquests meridians, reequilibrar el flux energètic i, per tant, incidir directament sobre la fisiologia humana, per fer que tot funcioni de forma més òptima i eficient.

La feina de l'acupuntor és localitzar els desequilibris en el medi intern i trobar la maner de tornar-lo a equilibrar mitjançant els meridians.

 

Quina força guia ajuda el cos a tenir salut?

Qualsevol practicant de medicina, sigui oriental o occidental, pot respondre aquesta pregunta tot referint-se a Hipòcrates o a Bian Que (el referent equivalent dins de la Medicina Tradicional Xinesa). Ambdós ensenyen que hi ha una força inherent dins l’ésser humà, una força que guia el cos perquè es guareixi i que actua sense interrupció dins nostre. Aquesta força de curació, de salut, es un principi fonamental dins de l’atenció mèdica, i cal estimular-la i afavorir-la durant el tractament. L’acupuntura no ataca directament els virus o les bactèries, no és un medicament. El propòsit i l'eficàcia de l’acupuntura se centren en l'activació de les funcions fisiològiques del cos de forma física i espiritual perquè recolzin la força guia per expulsar els patògens i guarir el cos.

Com més potent és aquesta força, més gran és l’efecte curatiu. Dins d'aquesta lògica, per a nosaltres pren tot el seu sentit la idea de promoure la màxima força curativa en el cos del pacient. Per tant, qualsevol tractament (amb agulles o sense) el concebem i duem a terme amb aquest pantejamen. Això és l'acupuntura.   

acupuntura