Política de privacitat

La teva privacitat és important per a mi. Per això en aquesta declaració de privacitat t’explico quines dades personals recopilo dels meus usuaris i com les faig servir. T’animo a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar-me les teves dades personals a través d’aquest web.

Els majors de tretze anys es poden registrar al www.yinyang.cat com a usuaris sense el consentiment dels seus pares o tutors. 

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar els teus pares no has de registrar-te com a usuari, sinó demanar-los permís. 

En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

M’he esforçat a crear un espai segur i fiable i per això vull compartir els meus principis respecte a la teva privacitat:

 • Mai sol·licito informació personal si no és realment sigui necessari per als serveis que necessitis.
 • Mai comparteixo informació personal dels meus usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que compti amb la teva autorització expressa.
 • Mai utilitzo les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin omplir qualsevol dels formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

El Centre de Medicina Xinesa Yinyang ha adequat aquest web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

 • Identitat del responsable: Joaquim Planas
 • Nom comercial: Centre de Medicina Xinesa Yinyang
 • NIF/CIF: 4033*****
 • Adreça: C/Roca Delpech, 24, 17190 Salt
 • Correu electrònic: hola(arroba)yinyang.cat
 • Activitat: serveis de medicina xinesa

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades esmentat, les dades personals que m’enviïs a través dels formularis del web rebran el tractament de dades d'”Usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de dades dels meus usuaris implemento totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicaré a la teva informació

En el tractament de les teves dades personals, aplicaré els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requereixo el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics, sobre els quals t’informaré prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només et sol·licitaré les dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals les requereixo. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades seran mantinguts durant no més temps del necessari per als fins del tractament. En funció de la finalitat, t’informaré del termini de conservació corresponent. En el cas de subscripcions, periòdicament revisaré les meves llistes i eliminaré aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que se’n garanteixin una seguretat adequada la confidencialitat. Has de saber que prenc totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o l’ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.

Com he obtingut les teves dades?

Les dades personals que tracto al yinyang procedeixen de:

 • Formulari de contacte
 • Formulari de subscripció
 • Comentaris a blog
 • Formulari de sol·licitud de serveis
 • Formulari d’alta com a afiliat
 • Formulari d’inscripció per Webinar

Quins són els teus drets quan em facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si al yinyang estic tractant dades personals que em concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al seu tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas únicament les conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Joaquim Planas deixarà de tractar-les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin i que m’hagis facilitat, i hi tens dret en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. També tens dret a transmetre-les a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment.
 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que els concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tracto teves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquest web per comentar un post, enviar un correu al titular i subscriure o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable el Centre de Medicina Xinesa Yinyang. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i alguna altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per https://www.yinyang.cat, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

En el Centre de Medicina Xinesa Yinyang hi ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tractament de la informació que em faciliten les persones interessades amb el següent cap per a cada sistema de captura (formularis):

 • Formulari de contacte: Sol·licito les següents dades personals: Nom, Email, per respondre als requeriments dels usuaris de https://www.yinyang.cat. Per exemple, puc utilitzar aquestes dades per respondre la teva sol·licitud i contestar dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir sobre la informació inclosa al web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les teves dades personals o qüestions referents als textos legals inclosos al web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. T’informo que les dades que ens facilites estaran ubicats als servidors de Cdmon (proveïdor de Joaquim Planas) dins de la UE.
 • Formulari de subscripció a continguts: En aquest cas, sol·licito les següents dades personals: Nom, Email, per gestionar la llista de subscripcions i enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitades per l’usuari en realitzar la subscripció. Dins del web hi ha diversos formularis per activar la subscripció. Els butlletins electrònics o newsletter estan gestionats per Active Campaing. Active Campaing (proveïdor de Joaquim Planas) fora de la UE als EUA. Active Campaing està acollit a l’acord EU-US Privacy Shield (la informació està disponible aquí), aprovat pel Comitè europeu de Protecció de Dades.
 • Formulari d’alta per comentaris del blog: Per comentar les publicacions del blog https://www.yinyang.cat/blog es requereix que l’usuari es doni d’alta a través d’aquest formulari. En aquest cas, sol·licito les següents dades personals: Nom, Email, pàgina web (opcional). Un cop donat d’alta, l’usuari podrà fer tants comentaris com vulgui i donar resposta als anteriors. T’informo que les dades que ens facilites estaran ubicats als servidors de Cdmon (proveïdor de Joaquim Planas) dins de la UE.
 • Formulari de sol·licitud de serveis: Sol·licito les següents dades personals: Nom, Email, Telèfon, Usuari de Skype, Ciutat i País, per sol·licitar algun dels serveis que https://www.yinyang.cat posa a disposició dels seus usuaris. La informació recollida permetrà sol·licitar el servei corresponent per a una possible tramitació del mateix offline. Les sol·licituds seran respostes per correu electrònic. El web no permet gestionar pagaments directament. T’informo que les dades que ens facilites estaran ubicades als servidors de Cdmon (proveïdor de Joaquim Planas) dins de la UE.
 • Formulari d’inscripció a webinar: En aquest cas, sol·licito les següents dades personals: Nom, Email, perquè puguis participar en el meu webinar. T’informo que les dades que ens facilites estaran ubicades en els servidors de Active Campaing (proveïdor de Joaquim Planas) fora de la UE als EUA. Active Campaing està acollit a l’acord EU-US Privacy Shield (la informació està disponible aquí), aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.

Existeixen altres finalitats per les quals tracto teves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden aquest web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquest web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquest web que detallo en la política de cookies.
 • Per gestionar les xarxes socials. El Centre de Medicina Xinesa Yinyang pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de https://www.yinyang.cat, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de Joaquim Planas. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del Centre de Medicina Xinesa Yinyang. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas faré servir els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Joaquim Planas (Centre de Medicina Xinesa Yinyang) amb domicili al c / Roca Delpech, 24 17190 Salt, serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris del web i subscriptors.

El Centre de Medicina Xinesa Yinyang,¡ no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en cas de col·laboracions amb altres professionals es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Remarketing

La funció de remàrqueting em permet arribar a les persones que hagin visitat https://www.yinyang.cat anteriorment i associar una audiència determinada a un missatge concret. El remàrqueting és un mètode per aconseguir que els usuaris que han visitat el meu lloc web tornin a fer-ho.

Com a usuari de https://www.yinyang.cat t’informo que estem recopilant informació per a aquesta funció de remàrqueting a https://www.yinyang.cat.

La informació que recopilo gràcies a aquesta funció és recollida per les cookies de Facebook. Pots conèixer les dades que recopilen aquestes galetes en les polítiques de privacitat de Facebook.

Si no vols que la teva informació sigui recopilada per aquestes galetes, pots desactivar l’ús de galetes de Google a través de la configuració d’anuncis de Google. També pots desactivar l’ús de galetes d’un proveïdor tercer a través de la pàgina d’inhabilitació de Network Advertising Initiative.

Aquest tipus de serveis permet interactuar amb xarxes socials o altres plataformes externes directament des de les pàgines d’aquest web. Les interaccions i la informació obtinguda per aquest web sempre estaran sotmeses a la configuració de privacitat de l’usuari en cada xarxa social. En cas que s’instal·li un servei que permeti interactuar amb xarxes socials, és possible que, tot i que els usuaris no utilitzin el servei, aquest reculli dades de trànsit web relatius a les pàgines en què estiguin instal·lats.

Facebook ads

En https://www.yinyang.cat utilitzo Facebook ads, la plataforma de publicitat de Facebook, que em permet crear campanyes i anuncis. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

 • Lloc
 • Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
 • Interessos (activitats, aficions, etc.)
 • El que compren a internet i per altres canals
 • Etc.

Les dades obtingudes a través de Facebook ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari d’aquest web per unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Facebook amb una finalitat diferent.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment.

Per contactar o fer comentaris en aquest web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són: dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Quant de temps conservaré les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Moltes eines que utilitzo per gestionar les teves dades són contractades per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, https://www.yinyang.cat comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a https://www.yinyang.cat a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de https://www.yinyang.cat (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

Hosting: Cdmon, amb domicili a Espanya. Més informació a: https://www.cdmon.com/es/avisos-legales. Cdmon tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a Joaquim Planas.

E-mail màrqueting: Active Campaign, amb domicili als EUA. Més informació a: https://activecampaign.com. Active Campaign tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d’email màrqueting a Joaquim Planas.

Navegació

En navegar per https://www.yinyang.cat es poden recollir dades no identificables, que poden incloure adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també les relacionades amb els teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquest web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

 • Google analytics
 • Pixel de Facebook

Utilitzo aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la meva base d’usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

https://www.yinyang.cat es compromet a l’ús i tractament de les dades personals dels usuaris respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura; és a dir, que la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

https://www.yinyang.cat no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, Joaquim Planas s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per Centre de Medicina Xinesa Yinyang per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se’n el Centre de Medicina Xinesa Yinyang ha de notificar-ho al client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a https://www.yinyang.cat exonerant a Joaquim Planas (Centre de Medicina Xinesa Yinyang), de qualsevol responsabilitat referent a això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Joaquim Planas (Centre de Medicina Xinesa Yinyang) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Joaquim Planas (Centre de Medicina Xinesa Yinyang) en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

Joaquim Planas es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Joaquim Planas anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, https://www.yinyang.cat no realitza pràctiques de SPAM, i no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut al web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, https://www.yinyang.cat es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document revisat el 4 d’abril de 2020.